DIAVA politúra na nábytok 200ml

Kód: H_2319
€2,59 €2,16 bez DPH
Skladem (>5 ks)
Možnosti doručenia

Detailné informácie

Ikona auto
DOPRAVA NAD 200€ ZADARMO
Darček zdarma
Šetríme životné prostredie
Ikona ocenenie
Na trhu od roku 1994

Podrobný popis

DIAVA politúra na nábytok 200ml Leštidlo na nábytok. Najpoužívanejší prostriedok na čistenie a leštenie nábytku. Zanecháva vysoký dlhotrvajúci lesk, odolný voči vode. DIAVA leštidlo obsahuje: benzín/ropný/, hydrodesulfurizovaný, ťažký; petrolej /ropný/, hydrodesulfurizovaný, petrolej. Horľavá kvapalina a pary. Pri požití a vniknutí do dýchacieho traktu môže byť smrteľný. Dráždi pokožku. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Použitie: Na nábytok naneste leštenku Diava a po zaschnutí preleštite flanelom. Bezpečnostné upozornenie: Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nevdychujte výpary. Po manipulácii si dôkladne umyte ruky mydlom a vodou. Používajte iba vonku alebo v dobre vetranom priestore. Noste ochranné rukavice.  Pokyny na likvidáciu: zneškodnite obsah a obal na mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu. Prvá pomoc: PO POŽITÍ: Nevyvolávajte zvracanie. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU /alebo vlasmi/: Okamžite si vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Opláchnite pokožku vodou / sprchou. PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a nechajte ju pohodlne dýchať. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. PO OČIACH: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak nosíte kontaktné šošovky, ak je to možné, vyberte si ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Cena je za 1ks/200ml

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole:

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: